BIM

Building Information Modeling

 

Tvrtka djeluje na domaćem i međunarodnom tržištu, te je spremna u svakom trenutku ponuditi odgovor na svaki projektni zadatak.
Bavimo se isključivo izradom projekata konstrukcije, koji uključuje glavni projekt (mehanička stabilnost i otpornost – statički proračun) i izvedbeni projekt (crtanje oplatnih i armaturnih nacrta betonskih konstrukcija i radioničkih nacrta čelika).

Ono što nas razlikuje od drugih projektnih ureda jest potpuna implementacija BIM tehnologije projektiranja. BIM tehnologija je novost u svijetu projektiranja koji se neprekidno mijenja i razvija, te današnji inženjeri moraju biti izrazito fleksibilni i informatički potkovani kako bi bili konkurentni na tržištu rada.

Što je BIM?

 

BIM tehnologija (eng. Building Information Modeling) je koncept koji se odnosi na 3D modeliranje građevinskih podataka. Model se sastoji od 3D elemenata objekta s unaprijed određenim parametrima.

 

Drugim riječima, BIM tehnologija se odnosi na metodologiju koja se oslanja na inteligentan, podacima bogat model kao temelj za projektiranje, simulaciju i suradnju kroz sve faze projekta.Navedenom tehnologijom možemo sve modelirati – elemente konstrukcije, armaturu, opremu, cjevovode i instalacijske kanale. Što više elementa definiramo model će izgledati realističnije.

 

Najvažnija značajka BIM projektiranja jest upravo (kao što i sam naziv kaže) izrada 3D modela građevine (zadavanje svih karakteristika elemenata), umjesto crtanja, odnosno prikaza 1D i 2D elemenata građevine. Prednost je u mnogo bržem i kvalitetnijem načinu projektiranja jer BIM tehnologija omogućuje zadavanje elemenata koji u sebi sadrže mnogo više podataka i karakteristika od običnog crtanja koje sadrži 1D i 2D elemente. Rezultat navedenog jest jedinstven model koji se kasnije koristi za neograničen broj crteža koji su dostupni klikom miša, dok je standardnom metodom potrebno izraditi svaki crtež posebno. BIM projektiranje iziskuje mnogo manje vremena i usklađivanja u kasnijim fazama projektiranja te uključuje sve struke koji sudjeluju u procesu projektiranja.

Prednosti BIM-a

 

Uz BIM tehnologiju, dobiveni modeli mogu se koristiti za izračune, simulacije, analize i izvješća. Sve navedeno nam omogućuje provjeru modela prije konačne izrade. Korištenjem BIM tehnologije mnogo se lakše prati eventualna promjena troškova materijala, planova izgradnje ili procijenjenih troškova održavanja.

 

Najveća prednost usvajanja BIM-a je što svi sudionici istovremeno rade na stvaranju digitalnog modela, te u svakom trenutku mogu vidjeti promjene i napredak ostalih projektnih timova. Također, BIM tehnologija nam nudi mogućnost dijeljenja trodimenzionalnog modela, uz dijeljenje podataka te nadogradnju informacija od strane sadašnjih i novih korisnika iz različitih struka i sektora.

Moguća su dva načina rada s modelom – suradnja na daljinu i kontinuirani uvoz i izvoz podatkovnih datoteka. Kod prve metode projektanti rade s modelom u realnom vremenu, a kod druge se metode podaci uvoze i izvoze koristeći IFC format. Time radne skupine uspoređuju svoju datoteku s najnovijom replikom modela te u svakom trenutku mogu provjeriti točnost novouvedenih elemenata. U današnje vrijeme kad je bitna cijena, brzina, točnost i kvaliteta, BIM tehnologija nudi rješenje za svaki tip građevine i svaku fazu projektiranja.

Komunikacija između sudionika u projektu

 

Kao potpora BIM procesu, koristi se “web-based” portal koji omogućava svim sudionicima uvid u projekat i komunikaciju vezanu za projekat. Svi podaci su smješteni na jedno mjesto i redovno održavani, tako da su sve izmjene sačuvane. Također, portal omogućava korištenje foruma za komentiranje ili održavanje radnih sastanaka, kalendar za voditelje projekta i mnoge druge mogućnosti za poboljšanje suradnje svih sudionika u projektu i podizanje usluge na potpuno novu razinu.

 

  • Informacije su objedinjene, a ne duplicirane
  • Proces projektiranja investicije se prati na jednom mjestu
  • Projekt je konstantno vidljiv kao digitalni model
  • Vremenski plan investicije je pobliže praćen
  • Financijski plan investicije je pobliže praćen
  • Konstrukcija može biti konstantno optimizirana
  • Izmjene se unose brzo i u realnom vremenu
  • Podaci su dostupni bilo kada i od bilo kuda, sve faze projektiranja sadrže sve potrebne dokumente

 

BIM model sa svim podacima ne završava u arhivi, nego se aktivno koristi za cijelo vrijeme korištenja objekta!