Monolitni nadvožnjak u usjeku

Nadvožnjak O210

Nadvožnjak O210 in km 0 + 611,860 služi kao objekat u čvoru za prijelaz preko punog profila autoceste. Konstrukcija je projektirana kao armiranobetonska monolitna.

Konstrukcija nadvožnjaka je dvostruki okvir (monolitna ploča) preko dva raspona: 22,50 + 22,50m. Karakteristični poprečni presjek sastoji se od pune ploče, 9,66m široke na gornjem rubu, i 5,0m široke da donjem rubu. Debljina ploče je 120cm. Ukupna duljina nadvožnjaka je 59,90m.

 

Omjer raspona i debljine konstrukcije iznosi: 22,5 / 1,2 = 18,75.

Gornji ustroj je monolitno povezan sa stupom i upornjacima. Stup je temeljen na dva pilota promjera Φ120 cm, koja su međusobno povezana sa naglavnicom. Stup ima puni pravokutni presjek, dimenzija 2,40 x 0,85m. Kraća stranica stupa je zaobljena sa R=0,425m.

 

Upornjaci nadvožnjaka su temeljeni na dva pilota promjera Φ120cm piles. Upornjaci su minimalni, sa paralelnim krilima. Iza upornjaka su prijelazne ploče 3,7m duge i 25cm debele.

Objekat je tlocrtno u pravcu, a niveleta je u konstatnom padu od 2,8%. Poprečni pad kolnika je 2,50%.

Konstrukcija je potpuno integralna, bez ležajeva i dilatacija.

Rasponska konstrukcija je betonirana u jednoj fazi, na klasičnoj skeli, sa nadvišenjem. Objekat je vrlo lijepo uklopljen u usjek sa blagim pokosom od 2:1, kao primjer strukturalno i ekonomski optimalne konstrukcije.

UKRATKO O OBJEKTU

Lokacija: Route 6 Prishtine – Hani i Elezit Motorway Project, Republika Kosovo

Investitor: Ministarstvo Infrastrukture,  Republika Kosovo

Izvođač: Bechtel Enka General Partners

Opseg posla: Glavni i izvedbeni projekt

Realizacija: 2016 — 2017

Cijena: cca. EUR 0.3 milijuna

Ukupna duljina: 59.90 m

Između osi upornjaka: 45.0 m

Širina: 10.00 m

Max. visina od terena: 6 m