Monolitni podvožnjak

Podvožnjak U221

Podvožnjak U221 u km 222+147 prolazi ispod autoceste i sastoji se od jednog segmenta. Konstruckija ima krila spojena sa tijelom podvožnjaka, koja ga štite od zasipavanja sa trase. Ostatak krila su posebne konstrukcije, klasični potporni zidovi. Konstrukcija je projektirana kao armiranobetonska monolitna.

 

Konstrukcija podvožnjaka je okvir (monolitna ploča) sa pločom spojenom sa zidovima, a zidovima spojenim sa temeljima.

 

Gornja ploča je debljine 60 do 65cm. Zidovi su debljine 60cm. Temelji su debljine 80cm i širine 360cm. Potporni zid je debljine 50cm, sa temeljem debljine 80cm i širine 300cm.

 

Svijetli otvor podvožnjaka je 950cm, duljina je 45,0m bez krila. Krila povezena sa tijelom podvožnjaka su dodatnih 3,0m duljine, i u nastavku su potporni zidovi duljine 4,5m to max. 10,0m.

 

Podvožnjak je plitko temeljen. Debljina nadsloja je 3,0m.

 

Izborom određene količine armature (ovisno o klasi betona, debljini i zaštitnom sloju), pukotine u betonu od hidratacije mogu se reducirati, pa elementi konstrukcije mogu postati vodotijesni (tzv. „bijela kada“).

Uslijed djelovanja skupljanja i puzanja, i temperature tijekom gradnje podvožnjaka, betoniranje se provodi u segmentima, svaki u duljini <10m.

Konstrukcija je potpuno integralna, bez ležajeva i dilatacija.

Rasponska konstrukcija je betonirana u jednoj fazi, na klasičnoj skeli. Objekat je vodotijesan i bez dilatacija, pa nema curenja vode po zidovima i ploči podvožnjaka, čime je riješen najveći problem podvožnjaka.

UKRATKO O OBJEKTU

Lokacija: Route 6 Prishtine – Hani i Elezit Motorway Project, Republika Kosovo

Investitor: Ministarstvo Infrastrukture,  Republika Kosovo

Izvođač: Bechtel Enka General Partners

Opseg posla: Glavni i izvedbeni projekt

Realizacija: 2016 — 2017

Cijena: cca. EUR 0.4 milijuna

Ukupna duljina: 51.10 m

Između osi upornjaka: 10.1 m

Širina: 10.70 m

Max. visina od terena: 6 m