Naziv projekta:

 

Certifikatima do novih mostova

Naziv korisnika:  RADIONICA MOSTOVA d.o.o.

Kratki opis projekta: Uvođenjem međunarodnih prihvaćenih normi ISO standarda u svoje poslovanje, Radionica mostova d.o.o. će povećati konkurentnost na tržištu te će tvrtki biti olakšan pristup inozemnim tržištima. Ovaj projekt doprinosti povećanju konkurentnosti tvrtke Radionica mostova d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu. Vrijedno je ulagati EU sredstva u ovaj projekt jer je ova mikro tvrtka vrlo uspješna u svome poslovanju, a pogotovo jer se radi o sektoru koji je vrlo važan za Republiku Hrvatsku. S obzirom da tvrtka posluje od 2014. godine, ima već niz završenih važnih projekata za RH, potrebno je uvesti navedene certifikate kako bi se povećala konkurentnost tvrtke i između ostalog kako bi svoje poslovanje proširila i na svjetsko tržište. Radionica mostova d.o.o. uvođenjem ISO standarda u svoje poslovanje doprinosi boljem sustavu upravljanja i poslovanja poduzeća, stvara imidž profesionalne tvrtke, odaje ozbiljnošću i vrlo stručnim kadrom. Tvrtka u svom poslovanju nema uveden niti jedan sustav upravljanja pa tim više je dobivanje sredstava iz EU fondova ovim projektom od iznimne važnosti za njeno poslovanje.

Ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta:

  • privatna ulaganja u iznosu od 28.208,00 HRK
  • uvedeno u poslovanje 3 sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima

Ukupna vrijednost projekta: 86.000,00 HRK
Prihvatljivi troškovi: 
68.800,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 
57.792,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 
11.03.2019. – 11.03.2020.
Kontakt osoba za više informacija: 
Krešimir Ilić,  kresimirilic7@gmail.com

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

Naziv projekta:

 

Povećanje konkurentnosti tvrtke Radionica mostova d.o.o. uvođenjem novih programskih rješenja

Naziv korisnika:  RADIONICA MOSTOVA d.o.o.

Kratki opis projekta: Svrha ovog projekta je povećanje konkurentnosti  tvrtke uvođenjem novih programskih rješenja kod djelatnosti projektiranja koja će omogućiti ubrzanje proizvodnog procesa (procesa projektiranja) i proračun vrlo kompleksnih inženjerskih problema što će u konačnici osigurati prepoznatljivost na tržištu, diferencijaciju od konkurencije, otvaranje inozemnih tržišta te rast prihoda. Ovim projektom nabavljaju se softver za konstrukterstvo, softver za grafičke i armaturne procjene, softver s opcijom za digitalni model terena te softver za statičke procjene te se nabavlja usluga edukacije za rad sa novim programskim rješenjima.

Ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta:

  • Kreiranje 1 novog radnog mjesta temeljem sati rada
  • Povećani prihodi od prodaje za 270.539,00 HRK
  • Uveden 1 novi poslovni proces
  • Privatna ulaganja u iznosu od 72.717,26 HRK

Ukupna vrijednost projekta:  201.992,38 HRK
Prihvatljivi troškovi: 
161.593,90 HRK
EU sufinanciranje projekta: 
129.275,12 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 
01.10.2017.-01.07.2018.
Kontakt osoba za više informacija: 
Krešimir Ilić,  kresimirilic7@gmail.com

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, te na stranici Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.